.::Welcome to Lord_xhilmi's Crap Worlds::.
Mysterious world that you cannot find anywhere

Saturday, January 21, 2012

perkiraan ABC dengan 123Jika A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

bersamaan dengan,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Jadi,

H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%

K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%
L+O+V+E =12+15+22+5 = 54%

L+U+C+K = 12+21+3+11 = 47%

Ini sume tidak dpt markah penuh...

Tetapi “ATTITUDE”

A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

Oleh itu, attitude adalah penting dalam mencapai kejayaan...(????)

No comments: